VISOS DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJOS, PAREIGINIAI NUOSTATAI IR GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Saugos ir sveikatos instrukcijos (SSI) 1 dalis
Saugos ir sveikatos instrukcijos (SSI) 2 dalis
Pareiginiai nuostatai
Gaisrinės saugos instrukcijos

Sužinoti daugiau

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS, DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus visose įmonėse ir organizacijose turi būti parengti darbų saugos dokumentai ir įvertinta profesinė rizika. To neturėdami įmonių vadovai rizikuoja susilaukti nemalonumų iš darbo inspektorių. Kurie atsiradus darbo ginčams ar įvykus nelaimingam atsitikimui būna negailestingi.

Sužinoti daugiau

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

Įmonių ir organizacijų vadovai norėdami išvengti galvos skausmo, tvarkant darbų saugos klausimus, samdo darbų saugos kompanijas (pvz. UAB "DSK LT"), kurios laiku ir pagal visus reikalavimus vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, prižiūri gaisrinę saugą ir vykdo formalius ir neformalius mokymus.

Sužinoti daugiau