Geros kainos

Labai palankiomis kainomis atliekame:

profesinės rizikos vertinimą;
darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų ruošimą;
gaisrinės saugos dokumentų ruošimą;
darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijų vykdymą;
mokymus darbdaviams ir darbų saugos specialistams.

UAB „Irsauga“ sukaupė plačiausią bazę Lietuvoje, jau paruoštų saugos ir sveikatos instrukcijų (SSI) , pareiginių nuostatų (PN) , bei gaisrinės saugos instrukcijų (PSI) . Visas šias instrukcijas, pareiginius nuostatus ir kitą su įmonės darbų ir gaisrinės saugos priežiūra susijusią dokumentaciją parduodame labai geromis kainomis, neturinčiomis konkurencijos Lietuvoje.

Tel. 8 698 81816; el.paštas pagalba@dsk.lt