Nemokamas auditas

 

  Nemokamai patikriname:
  – ar įmonėje esantys darbų saugos dokumentai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, ar pilnai ir teisingai įvertinta profesinė rizika.
  – nustatysime gaisrinės saugos būklę įmonėje.
  – kaip vykdoma jų priežiūra.

 

  Įvertinus esamą situaciją:
  – pateiksime audito išvadas;
  – suformuosime pasiūlymus dėl darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentacijos atnaujinimo/parengimo.
  Visada laukiami tel. 8 698 81816, el.paštu pagalba@dsk.lt